บริษัท มังกรศักดิ์สิทธิ์ การบัญชี จำกัด
สำนักงานบัญชี จัดทำบัญชี-ภาษี งบการเงิน
สวัสดิการ
ทำงาน 5 วัน / Week ประกันสังคม Over time โบนัส ชุดยูนิฟอร์ม 3 ตัว (เสื้อ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มังกรศักดิ์สิทธิ์ การบัญชี จำกัด
335/34 หมู่ที่ 1
ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
วิธีการเดินทาง
รถส่วนตัว