บริษัท พีที เคมเทค จำกัด
ทำธุรกิจ การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวดติดตั้งระบบน้ำ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีที เคมเทค จำกัด
1/8 หมู่ที่ 12 ถนนทางหลวงหมายเลข 345
ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120