Posco Engineering (Thailand)
บริษัทดำเนินกิจการธุรกิจก่อสร้างโรงงาน อุตสาหกรรม
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Posco Engineering (Thailand)
99/75 หมู่ 6
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
วิธีการเดินทาง
บริษัทอยู๋ใกล้กับร้านอาหารครัวภูไท หน้าหมู่บ้านวาน่าบียอนด์ ตรงข้ามกับบขสใหม่