ผู้นำเข้ายาง MRF ยางอันดับหนึ่งอย่างถูกต้องและเป็นทางการในประเทศไทย
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พงษ์ชมพร ไทร์ จำกัด
เลขที่ 98/9 หมู่ 2 ถนน 331
ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
เว็บไซต์: https://web.facebook.com/pcptyre/
ใช้งานแผนที่