JobThai
บริษัทจัดหางาน เอ็มพลอยยา จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจจัดหางานให้คนหางานในประเทศ
สวัสดิการ
สวัสดิการ 1.เงินเดือน 2.ประกันสังคม 3.ปรับเงินเดือนประจำปี 4.วันหยุดพักผ่อนประจำปี 5.วันหยุดพิเศษบริษัท 6.ตรวจสุขภาพประจำปี
ติดต่อ
บริษัท จัดหางาน เอ็มพลอยยา จำกัด
954/1724 อาคารเมโทรโพลิส สำโรง ห้อง 333 ชั้น3
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
วิธีการเดินทาง
บริษัทอยู่ในอาคาร The Metropolis Samrong อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าสำโรง