บริษัท พร้อมท์ ลีเกิล เซอร์วิสเซส จำกัด
บริการด้านกฎหมายและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน - โบนัสตามนโยบายของบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พร้อมท์ ลีเกิล เซอร์วิสเซส จำกัด
140 อาคารวันแปซิฟิคเพลส ชั้น 19 ห้อง 1908 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: https://prompt-legal.com/
วิธีการเดินทาง
อาคารอยู่ติดกับ bts สถานีนานา
ใช้งานแผนที่