JobThai
บริษัท โปรเกรส เน็ตเวิร์ค คอนซัลท์ จำกัด
ประกอบกิจการจำหน่ายโปรแกรมและคอมพิวเตอร์. รับเขียนโปรแกรม และ appication รับวางระบบศูนย์อาหาร ทำ website ระบบบริหารสถานศึกษา พัฒนาapplication on web และ Mobile เขียนโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า
สวัสดิการ
- โอที - ประกันสังคม - เบี้ยเลี้ยง -ยูนิฟอร์ม เงินพิเศษอื่นๆ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท โปรเกรส เน็ตเวิร์ค คอนซัลท์ จำกัด
256/4 ถนนประตูลอด
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เว็บไซต์: http://www.mis-school.com