ประกอบกิจการ ขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิตโต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
56 อาคารญาดา ห้องเลขที่ 802-803 ชั้นที่ 8 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500