บริษัท นิวแลนด์ เอ็กซ์ ดีดี (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานสัญชาติจีน ดำเนินกิจการ ผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น กล่องเครื่องมือ รถเข็นเครื่องมือ และเก้าอี้ เป็นต้น
สวัสดิการ
ตามนโยบายบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิวแลนด์ เอ็กซ์ ดีดี (ประเทศไทย) จำกัด
54/5 หมู่ที่ 1 สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง (ปลวกแดง)
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140