บริษัท พรหมมณี ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
บริษัทนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ และยาสำเร็จรูป
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. ค่าที่พัก หรือค่าเดินทาง 3. ยูนิฟอร์มของบริษัทฯ 4. โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ) 5. ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. 6. สนับสนุนการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรหมมณี ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
782/12 ซอยพัฒนาการ 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250