บริษัท เนคเทคเพ็ทฟู๊ด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง และทรายแมว
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -กองทุนทดแทน -กองทุนเงินสะสม -เครื่องแบบพนักงาน -ประกันกลุ่ม -ตรวจสุขภาพประจำปี -โบนัสประจำปี -กินเลี้ยง/สังสรรประจำปี -เบี้ยขยัน -ค่าอาหารกลางวัน -เงินช่วยค่าเช่าบ้าน -เงินเลี้ยงดูบุตรและบุพการี -เยี่ยมไข้พนักงานกรณีเจ็บป่วย -ของเยี่ยมกรณีพนักงานหรือคู่สมรสคลอดบุตร -อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนคเทค เพ็ทฟู๊ด จำกัด
21 หมู่ 13
ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เว็บไซต์: https://www.nektechpetfood.com/