บริษัท พีวายอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัทฯรับเหมาติดตั้งงานระบบดับเพลิง งานสุขาภิบาล งานไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ
Benefits
ประกันสังคม,ค่าล่วงเวลา,ค่าน้ำมัน,ค่าที่พัก,เบี้ยกันดาร(กรณีทำงานต่างจังหวัด)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พีวายอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
9/1 ซ.ประชาอุทิศ 76 แยก 5 ถนนประชาอุทิศ
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
See Map