หจก. พี.อาร์. วิศวกรรม คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริการและงานให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมเทคโนโลยีคอนกรีตอัดแรงของประเทศไทย โดยมีสินค้าและบริการทางด้านวิศวกรรมคลอบคลุมสำหรับผู้ที่ต้องการจะผลิตสินค้าต่างๆเกี่ยวกับงานคอนกรีต เช่น เครื่องดึงลวด ลิ่มจับลวดและปลอก เครื่องเขย่าปูน เป็นต้น และเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของ PAUL ผู้นำอันดับ 1 ของโลกในด้านเครื่องดึงลวดกับลิ่มและปลอกสำหรับงานคอนกรีต นับจากปี พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบัน หจก. พี. อาร์. วิศวกรรมได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศรวมถึงประเทศข้างเคียงในโซนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้จนได้รับเลือกให้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของวงการ
สวัสดิการ
โบนัสประจำปี โบนัสวันสงกรานต์ ประกันสังคม ค่าที่พัก/ค่าเดินตาม (ตามสมควร)
ติดต่อ
หจก.พี.อาร์.วิศวกรรม
880 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250