บริษัท พรีเชียส วู้ด อินดัสทรี้ จำกัด เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไม้จริง ไม้อัด และพื้นไม้เอ็นจีเนียร์ริ่งในภูมิภาค South East Asia ด้วยประสบการณ์ที่บ่มเพาะและเติบโตมากว่า 5 ทศวรรษจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้บริษัทฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดไลน์การผลิตไม้พื้น และทอดพระเนตรการผลิตไม้พื้นในปี พ.ศ. 2552 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีโครงการที่ทีมงานของบริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งมากกว่า 300 โครงการ เป็นจำนวนพื้นที่ติดตั้งมากกว่า 1,000,000 ตารางเมตร และในปี2561 บริษัทฯ ได้รับส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อขยายโรงงานไม้อัดและไม้พื้น โดยใช้เทคโนโลยีกำจัดแป้งในเซลลูโลสไม้ เพื่อป้องกันแมลง (Carbonization) และใช้เทคโนโลยีการทำสีลวดลายบนไม้แบบดิจิตัล (Digital Printing) สินค้าและบริการของบริษัทฯ นอกจากจะต้องมีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังต้องสวยงาม และเป็นมิตรต่อผู้ใช้ด้วย ดังนั้นคำขวัญที่ว่า "คิดถึงไม้ คิดถึงเรา พรีเชียสวู้ด" จึงเป็นพันธกิจที่เรามุ่งมั่นพัฒนา ด้วยความอุตสาหะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราเป็นพันธมิตรกับทุกกลุ่มลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา เจ้าของบ้าน ร้านค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -ค่าทำงานล่วงเวลา -เงินโบนัสตามผลงาน -ตามข้อตกลงของบริษัท -สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม -บริการรถรับส่งพนักงาน -ประกันชีวิต -ประกันสุขภาพ -วันลาพิเศษจ่ายเงินช่วยเหลือ เช่น.งานบวช งานศพญาติ งานแต่งงาน เป็นต้น อาหารราคาพิเศษ หอพักพนักงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเชียส วู้ด อินดัสทรี้ จำกัด
65 หมู่ 9
ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เว็บไซต์: http://www.preciouswood.co.th/
ใช้งานแผนที่