*รับจัดทำเอกสารให้กับแรงงานต่างด้าว *ให้ที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว *บริการรถรับ-ส่งแรงงาน
Benefits
*เงินเดือนตามตกลง *โบนัสประจำปี *ประกันสังคม *วันหยุดตามประเพณี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท นำโชค จำกัด
131 หมู่ 12
ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190