บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งบริษัทฯ 8 กรกฎาคม 2559 ภายใต้การบริหารงานของ คุณชาญยุทธ ถนอมเวช และ ดร.มนต์ชัย รุ้งทองผ่องอำไพ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเชื้อเพลิงจากถ่านหิน ก่อนหน้านี้ในปี 2553 ดร.มนต์ชัย รุ้งทองผ่องอำไพ ได้ริเริ่มโครงการ Pulverized ของ บมจ.ปตท. โดยเริ่มต้นจากกลุ่มอุตสาหกรรมทำถนนก่อน จากนั้นปี 2562 ได้ขยายฐานลูกค้าเพิ่ม ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรม Boiler และกลุ่มอุตสาหกรรมปูนขาว ตามลำดับ ปัจจุบันบริษัท พรีเมียม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้คิดค้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชื่อ “Bio Fusion” ขึ้นมา เป็นพลังงานเชื้อเพลิงสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
- เงินเดือนตามผังโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามตกลง - วันหยุดพักร้อนประจำปี - ประกันสังคม - ยูนิฟอร์ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันสุขภาพกลุ่ม - อาหารกลางวัน - ค่ากะ ค่าล่วงเวลา - เบี้ยขยัน - เงินพิเศษวันละ 100 บาท (บางตำแหน่ง) - สวัสดิการอื่นๆ ตามตำแหน่ง - วันทำงาน จันทร์-เสาร์ สำหรับส่วนงานสำนักงาน (Office) - วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ สำหรับส่วนงานขาย (Sale) - วันทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ สำหรับส่วนงานปฏิบัติการผลิต (Production)
ติดต่อ
บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 113 หมู่ที่ 2
ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
เว็บไซต์: https://www.premium-energycorp.com/
วิธีการเดินทาง
เส้นทางลัดเข้า บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สามารถเข้าทางเดียวกับ บริษัท โรงเลื่อยจักรสินทอง (อยุธยา) จำกัด ได้ Copy Link แผนที่ด้านล่างนี้แล้ววางใน Google Map หรือ เว็บ Browser https://goo.gl/maps/mR9GMvZfV8JZmJxeA หรือ Click Link ด่านล่างนี้ Google Map
ใช้งานแผนที่