บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งบริษัทฯ 8 กรกฎาคม 2559 ภายใต้การบริหารงานของ คุณชาญยุทธ ถนอมเวช และ ดร.มนต์ชัย รุ้งทองผ่องอำไพ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเชื้อเพลิงจากถ่านหิน ก่อนหน้านี้ในปี 2553 ดร.มนต์ชัย รุ้งทองผ่องอำไพ ได้ริเริ่มโครงการ Pulverized ของ บมจ.ปตท. โดยเริ่มต้นจากกลุ่มอุตสาหกรรมทำถนนก่อน จากนั้นปี 2562 ได้ขยายฐานลูกค้าเพิ่ม ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรม Boiler และกลุ่มอุตสาหกรรมปูนขาว ตามลำดับ ปัจจุบันบริษัท พรีเมียม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้คิดค้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชื่อ “Bio Fusion” ขึ้นมา เป็นพลังงานเชื้อเพลิงสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
- เงินเดือนตามผังโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามตกลง - วันหยุดพักร้อนประจำปี - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัทฯ) - เงินเดือนปรับประจำปี - ประกันสังคม - ยูนิฟอร์ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - ของขวัญวันเกิด - ประกันภัยกลุ่ม (ผลประโยชน์คุ้มครอง 100,000.- บาท) - ประกันสุขภาพกลุ่ม (OPD = 1,500.-/Day, IPD = 2,000.-/Day, ER = 3,000.-/ Acc. 24Hrs.) - ประกัน Covid-19 (ผลประโยชน์คุ้มครอง 50,000.- 500,000.- บาท) - อาหารกลางวัน - ค่ากะ 100 บาท/กะ ต่อ วัน (3 กะ เช้า/บ่าย/ดึก ได้ทั้ง 3 กะ) เฉพาะพนักงานในส่วนที่เข้ากะ - เงินพิเศษวันละ 100 บาท (บางตำแหน่ง) - เบี้ยขยัน 500,750,1,000 บาท/เดือน - เงินพิเศษ ค่าชำนาญการ 1,000.- บาท/เดือน (บางตำแหน่ง) - เงินพิเศษ ค่าเสี่ยงภัย 1,000.- บาท/เดือน (บางตำแหน่ง) - ค่าตำแหน่ง (ตามแต่ละตำแหน่งงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป) - ค่าล่วงเวลา - สวัสดิการอื่นๆ ตามตำแหน่ง - วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์ สำหรับส่วนงานสำนักงาน และส่วนงานฝ่ายขาย - วันทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ หยุด 2 วัน สำหรับส่วนงานปฏิบัติการผลิต - บริษัทไม่มีรถ รับ-ส่ง ต้องสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
ติดต่อ
บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 113 หมู่ที่ 2
ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
เว็บไซต์: https://premiumenergy.co.th
วิธีการเดินทาง
เส้นทางเข้า บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (PEC) Copy Link แผนที่ด้านล่างนี้แล้ววางใน Google Map หรือ เว็บ Browser https://goo.gl/maps/srMzHUv4V3g8DbmN6 หรือ Click Link ด่านล่างนี้ Google Map