JobThai
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเพียง จำนวน 1.00 ล้านบาท ลักษณะเป็นอุตสาหกรรมครอบครัว ซึ่งเริ่มจากการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าถุงพลาสติก ภายใต้ตราสินค้าชื่อ “หมากรุก” โดยใช้สโลแกน “มาตรฐาน ทนทาน เหนียวแน่น” และเน้นผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหารที่ผลิตจากโพลีโพรพิลีน “Polypropylene (PP)” หรือ ถุงร้อน, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง “High Density Polyethylene (HDPE)” หรือ ถุงขุ่น และ ถุงหูหิ้ว ด้วยจุดเริ่มต้นการผลิตเพียง 600 ตันต่อปี บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาจนมีกำลังการผลิตกว่า 9,600 ตันต่อปี ในปัจจุบัน นอกจากนั้นบริษัทยังคงเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร ประเภทโพลิไวนิลคลอไรด์ “Polyvinyl Chloride (PVC)” หรือ ฟิล์มถนอมอาหาร ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมกว่า 1,440 ตันต่อปี.
1. เครื่องแบบและชุดยูนิฟอร์ม 2. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ 3. เงินโบนัสประจำปี 4. เงินกู้พนักงาน 5. ตรวจสุขภาพประจำปี 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7. ค่าเยี่ยมไข้พนักงาน
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140