เป็นบริษัทสื่อสารมวลชนครบวงจรขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย
สวัสดิการ
-การรักษาทันตกรรม -ประกันสังคม -การประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ -เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิตหรือสูญเสียบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร -ทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน -กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ -การตรวจสุขภาพประจำปี -เงินโบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1854 ชั้นที่ 9,10,11 อาคารอินเตอร์ลิ้งทาวเวอร์ (อาคาร1) ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: https://www.nationgroup.com/
วิธีการเดินทาง
บริษัทตั้งอยู่อาคารเนชั่น อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ถนน (บางนา-ตราด) กม. 4.5 ใกล้ห้างเซ็นทรัล บางนา ตรงข้าม Index Living Mall **เดินทางสะดวกใกล้ทางด่วน มีรถตู้บริเวณห้างเซ็นทรัลหลายเส้นทาง