บริษัท เน็ตซีส แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการซอฟท์แวร์โซลูชั่น SAP Business One ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และมาตรฐานการบริการ ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 20 ปี เรามีความมุ่งมั่นที่ต้องการให้พนักงานทุกคนมีทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญในโปรแกรม SAP Business One อย่างต่อเนื่อง จึงส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กรอยู่ตลอดเวลา หากท่านคิดว่าท่านมีความคิดและอุดมการณ์ ในการที่จะทำงานตามความมุ่งมั่นของเรา และมีความคิดสร้างสรรค์ รักความก้าวหน้า ต้องการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาและก้าวไปพร้อมกันกับองค์กร ท่านสามารถสมัครงานได้ตามตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
ประกันสังคม โน๊ตบุ๊ค ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัสประจำปี ได้รับการฝึกอบรมโปรแกรม SAP Business One ค่าสอบ Certificate SAP (เมื่อสอบผ่าน) ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด) ค่าที่พัก (กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด) ค่าเดินทาง (กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด) ค่าน้ำมัน,ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง) เสื้อฟอร์ม (หลังจากผ่านโปร)
ติดต่อ
บริษัท เน็ตซีส แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
842 ถ. ประชาอุทิศ
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เว็บไซต์: http://www.netsys.co.th
วิธีการเดินทาง
รถเมล์ 36ก