Plumroom Co.,Ltd.
ให้บริการด้านเทคโนโลยี ควบคุมโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จริง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Plumroom Co.,Ltd.
78/372 ซอยพหลโยธิน 54/1
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220