ประกอบธุรกิจการจำหน่าย ติดตั้ง และพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านของซอฟต์แวร์ ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 18 โซนเอ 333 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900