Pegasus KKC
สถานประกอบการท่องเที่ยว
สวัสดิการ
สวัสดิการพื้นฐานตามกฏหมายแรงงานกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Pegasus KKC
299 หมู่ที่ 3
ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ใช้งานแผนที่