บริษัท นันทิพัฒน์วัฒนกิจ จำกัด
บริษัท นันทิพัฒน์วัฒนกิจ จำกัด ดำเนินการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานทางด้านโทรคมนาคมให้กับหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ AIS,Truemove,TRUE,TOT, บริษัทฯกำลังค้นหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นันทิพัฒน์วัฒนกิจ จำกัด
139 หมู่ 8 หมู่บ้านชวนชื่นฟลอร่าวิลล์
ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
ใช้งานแผนที่