บริษัท พิชญ์ภู บิลดิ้ง จำกัด
ประกอบกิจการก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พิชญ์ภู บิลดิ้ง จำกัด
เลขที่ 57 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 38 (สันติสุข)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240