JobThai
บริษัท เกาฟง จำกัด
ดำเนินกิจการเกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง
ติดต่อ
บริษัท เกาฟง จำกัด
45/14 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาวัว
ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120