บริษัท พีเอเคเค คอนสตรัคชั่น จำกัด
ผู้ก่อตั้งบริษัทพีเอเคเค คอนสตรัคชั่น จำกัด โดย คุณ กิตติ ฉายาสถาพร เริ่มก่อตั้ง วันที่6 มีนาคม พ.ศ. 2545 ที่เขตลาดพร้าว ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างโครงสร้างโรงงานประเภทเหล็ก ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ คุณ กิตติ ฉายาสถาพร ได้ดำเนินการจัดตั้ง บริษัท พีเอเคเค คอนสตรัคชั่น จำกัด ในปี 2545 และดำเนินกิจการ ด้านรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างโรงงานประเภทเหล็ก อย่างต่อเนื่องเสมอมา ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของบริษัทฯ และยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของคุณภาพและความรับรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนคู่ค้าในทุกระดับ และได้พัฒนาไปสู่การสร้างสัมพันธภาพของพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสรรสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงกระบวนการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ อันมีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตต่อไป และพร้อมเปิดรับท่านที่สนใจที่จะเติบโตไปกับธุรกิจของเราเป็นจำนวนมาก
สวัสดิการ
1. สวัสดิการหอพักพนักงาน 2. ประกันสังคม 3. โบนัสประจำปี 4. ชุดยูนิฟอร์มปีละ 2 ชุด / รองเท้าเซฟตี้ปีละ 1 คู่ 5.ประกันอุบัติเหตุ 6.ปรับเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์การประเมิน 7. ประกันอุบัติเหตุในการทำงาน 8. วันลา กิจสูงสุด 6 วัน วันพักร้อน 6 วัน (คงเหลือวันลามีเงินคืนตามจำนวนวันที่เหลือคิดตามค่าแรง) 9. สิทธิวันลาด้านศาสนาสูงสุด 15 วัน 10. มีเงินช่วยเหลือ กรณีต่าง ๆ อาทิ งานแต่ง งานบวช งานศพ ตามตำแหน่งงาน
ติดต่อ
บริษัท พีเอเคเค คอนสตรัคชั่น จำกัด
88 หมู่ 8
ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
วิธีการเดินทาง
ใช้รถส่วนตัว