กิจกรรมของสำนักงานใหญ่ ประกอบธุรกิจบริการตามกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศแก่วิสาหกิจในเครือ
สวัสดิการ
 • ค่าเดินทางมาทำงาน
 • เบี้ยขยัน
 • ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทในราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินโบนัส
 • การปรับเงินเดือนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ
 • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
 • ติดต่อ
  บริษัท นิสชิน ฟูดส์ เอเชีย จำกัด
  2922/283-285 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 25 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  วิธีการเดินทาง
 • เรือโดยสารคลองแสนแสบ ท่าเรือชาญอิสสระ
 • รถโดยสารประจำทาง สาย 11, 23, 58, 60, 72, 93, 99, 113