บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการทางด้านเขตอุตสาหกรรม การพัฒนาที่ดินเขตอุตสาหกรรมเพื่อขาย และให้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินการมาเป็นเวลายาวนานกว่า 42 ปี เริ่ม ก่อตั้งขึ้นในปี 2514 และด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง นวนคร ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand, SET) เป็นบริษัทมหาชน เมื่อปี 2545 โดยในปี 2548 ได้ขยายธุรกิจได้จัดตั้งโครงการ เขตประกอบอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ที่อำเภอเนินสูง จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่ขนาด 2,000 ไร่ ภายใต้การส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นเขตส่งเสริมที่ 3 ซึ่งเป็นเขตที่ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด
สวัสดิการ
• ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ (วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์) • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Subsidy) • ประกันสุขภาพ (Health Insurance) • กองทุนประกันสังคม (Social Security Fund) • กองทุนเงินทดแทน (Compensation Fund) • เงินกู้เพื่อการศึกษา (Student Loan) • เงินทุนการศึกษา / สำหรับผอ.ฝ่ายขึ้นไป (Scholarship) • โทรศัพท์มือถือประจำตำแหน่ง (Company Phone) • เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (Loan for House) • เครื่องแบบพนักงาน (Uniform 3/Year) • เงินเลี้ยงสังสรรค์ย่อยทุกๆ 3 เดือน (Section Party allowances) • เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ (End year party) • ท่องเที่ยวประจำปี (Annual Trip) • ตรวจสุขภาพประจำปี (Annual Health Check up) • โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ (Annual increment and Bonus) • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรเสียชีวิต (Funeral allowances) • ของเยี่ยมไข้พนักงาน (Sick allowances) • อบรมสัมนาพร้อมค่าเดินทาง (Seminars and Travel allowance) • วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน 6-12 วัน (Vacation Leave 6-12 Days) • ยาสามัญประจำบ้าน (Household Remedy)
ติดต่อ
บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน)
999 หมู่ 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: https://www.navanakorn.co.th
ใช้งานแผนที่