บริษัท เอช จี ไทย อีเล็คโทรนิค จำกัด
เริ่มดำเนินกิจการ ปี ค.ศ. 2000 ได้รับการส่งสริมการลงทุนจาก BOI เป็นบริษัทต่างชาติโดยฝรั่งเศส และได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001-2000, 14001, 13485, AS9100c,(Aerospace), IRIS ( Railway)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอช จี ไทย อีเล็คโทรนิค จำกัด
999 หมู่ 7 10540
เว็บไซต์: www.asiamagnetic.com
ใช้งานแผนที่