บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จำกัด
บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จำกัด เปิดดำเนินการด้วยความตี้งใจที่จะให้เป็น ONE STOP SHOP SOLUTION PROVIDER บริการให้คำปรึกษาและจัดหา SOLUTION ทั้งด้าน HARDWARE, SOFTWARE และระบบ NETWORKและเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาระบบ
สวัสดิการ
ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, ลากิจ, พักร้อน, ค่าเดินทาง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จำกัด
10 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10 แยก 10 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120