บริษัท พาวเวอร์ ซิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้าน -จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด -บริหารจัดการอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร -ผู้จัดการนิติบุคคลชุดและหมู่บ้านจัดสรร -ที่ปรึกษาบริหารอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร -ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ -จัดทำบัญชีอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร -ด้านวิศกรรมอาคารและโครงการก่อสร้าง -งานด้านความปลอดภัย
สวัสดิการ
กองทุนประกันสังคม เบิกเงินล่วงหน้า เงินช่วยเหลืองานศพ สังสรรค์ประจำปี ชุดฟอร์มพนักงาน โบนัส(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาวเวอร์ซิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 10/126 ถนนกัลปพฤกษ์
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เว็บไซต์: https://www.powercitymanagement.co.th