ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดชา คอนกรีต คอนสตรัคชั่น
บริษัท รับเหมาก่อสร้าง งานส่วนใหญ่เป็นงานทางผิวแอสฟัลติก รับงานกันหน่วยงานรัฐ กรมทางหลวง , กรมทางหลวงชนบท , อื่น หน้างานอยู่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดรอบๆ
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดชา คอนกรีต คอนสตรัคชั่น
555 ม.10
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
ใช้งานแผนที่