บริษัท อัลฟ่า เอสแอนด์อี (1999) จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า Siemens, Honeywell, ITT McDonnell&Miller เครื่องมือวัดแรงดัน (Pressure), อุณหภูมิ (Temperature), อัตราการไหล (Flow),ระดับของเหลว/ของแข็ง (Level) อุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศ (HVAC Control) อุปกรณ์ควบคุมบอยเลอร์ / เบิร์นเนอร์ (Boiler/Burner Control)
zero position th
ติดต่อ
บริษัท อัลฟ่า เอสแอนด์อี (1999) จำกัด
เลขที่ 14 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 1 ถนนนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230