บริษัท สยาม สกาย พัทยา จำกัด (ในเครือของ บริษัท โกลบอล เควิน บิซคอม จำกัด)
ธุรกิจรีสอร์ทในนาม บริษัท สยาม สกาย พัทยา จำกัด (ในเครือของ บริษัท โกลบอล เควิน บิซคอม จำกัด)
สวัสดิการ
ประกันสังคม (Social Security) วันหยุดประจำสัปดาห์ (Weekly Holiday) วันหยุดนักขัตฤกษ์ (Public Holidays) เครื่องแบบพนักงาน (Staff Uniform) (เงินเดือนตกลงกันวันที่มาสัมภาษณ์)
zero position th
ติดต่อ
บริษัท สยาม สกาย พัทยา จำกัด (ในเครือของ บริษัท โกลบอล เควิน บิซคอม จำกัด)
เลขที่ 4/6 หมู่ที่ 9
ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150