ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อจำหน่ายและให้เช่า รวมถึง จัดการบริหารดูแลอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนเป็นนายหน้า ตัวแทน จากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์รายอื่น
สวัสดิการ
ตามกฏหมายกำหนด
ติดต่อ
Zenithy Development Co., Ltd
เลขที่ 79/30 หมู่ที่ 4
ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เว็บไซต์: https://www.zenithydevelopment.com