บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ - นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ และ หน่วยลงทุน - จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ และ หน่วยลงทุน
บริษัท หลักทรัพย์สยามเวลธ์ จำกัด
10/39 อาคารเดอะเทรนดี้ พลาซ่า ชั้น1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สุขุมวิท ซอย 13 BTS สถานีนานา