บริษัทฯ ผลิต ซื้อ ขาย ดัดแปลงติดตั้ง กระจกลวดลายและผลิตภัณฑ์กระจกอื่นๆ รวมทั้งส่วนประกอบ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนของสินค้า มีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีศักยภาพในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานประจำโรงงาน
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. ประกันอุบัติเหตุ 3. ชุดฟอร์ม 4. โบนัส 5. เบี้ยขยัน 6. ค่าล่วงเวลา 7. ประกันสังคม 8. รถรับ-ส่ง 9. ตรวจสุขภาพประจำปี 10. ค่าเช่าบ้าน 11. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 12. เงินช่วยเหลือค่าประกอบพิธีศพ 13. ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน 14. สวัสดิการตามพื้นที่และสภาพการทำงาน ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท กระจกลวดลายไทย จำกัด
83 หมู่ 5
ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
ใช้งานแผนที่