JobThai
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเครื่องพิมพ์คุณภาพสูง สามารถตอบสนองการบริการด้านการพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงบุคลากรฝ่ายงานพิมพ์ที่ชำนาญ และฝ่ายบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ในด้านการตรวจต้นฉบับ ออกแบบ จัดหน้า และพิสูจน์อักษรเป็นอย่างดี โรงพิมพ์จึงมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการแก่คณาจารย์ นักศึกษา และลูกค้าทุกท่านมาโดยตลอด
สวัสดิการ
- ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. - มีประกันสังคม - มีกองทุนเงินทดแทน - มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - มีประกันสุขภาพกลุ่ม (กรณีผ่านทดลองงาน) - มีรถรับ-ส่งบุคลากร มธ. (บางเส้นทาง)
ติดต่อ
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
วิธีการเดินทาง
รถประจำทาง สาย 39 (ธรรมศาสตร์) และ 510