JobThai
สนามกอล์ฟเมืองแก้ว
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. ยูนิฟอร์ม 3. วันหยุดประเพณี 4. วันหยุดพักร้อน 5. ลากิจได้รับค่าจ้าง 6. ค่าล่วงเวลา 7. โบนัส 8. เงินช่วยเหลือกรณี บิดา และมารดา พนักงานเสียชีวิต 9. เงินช่วยเหลือกรณีบุตรศึกษา 10. ตรวจสุขภาพประจำปี 11. ประกันชีวิตกรณีเสียชีวิต 12. เก็บลูกกอล์ฟ ขายคืนให้กับบริษัท 13. บ้านพักพนักงาน 14. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 15. เล่นกีฬาสำหรับออกกำลังกาย 16. รถรับส่งพนักงาน เพิ่มเติมในส่วนของฝ่ายบริการ 1. Tip 2. Service Charge
ติดต่อ
บริษัท สนามกอล์ฟเมืองแก้ว จำกัด
52 หมู่ 8 ถ.บางนา-ตราด กม.7.7
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: http://www.muangkaewgolf.com