บริษัท ไฟว์พอยต์ ไทยแลนด์ จำกัด
Five Point Thailand Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 บริษัทการค้าสมัยใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเน้นการตลาดเชิงกลยุทธ์ของแบรนด์ บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในประเทศจีนอยู่ที่ เมืองเส้าซิง มณทลเจ้อเจียง และมีบริษัทในกวางโจว ประเทศเวียดนาม ประเทศพม่า และที่อื่นๆ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผ้า เครื่องนุ่งห่มและผ้าสิ่งทอ ระดับกลางถึงระดับสูง จัดหาตัวแทนขายผ้าให้กับโรงงานจีน ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม เมียนมาร์ ไทย และเป็นตัวแทนจำหน่ายผ้าในประเทศจีนส่งไปยังลูกค้าในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการจัดการขนส่งที่รวดเร็ว ดำเนินพิธีการศุลกากร(shipping) การชําระเงินและบริการหลังการขาย และปัญหาอื่นๆ สำหรับองค์กรในการค้าระหว่างประเทศขนาดเล็กและขนาดกลาง ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานมากกว่า 30 คนในประเทศจีน พนักงานต่างประเทศมากกว่า 60 คน มีโรงงานที่ทำงานร่วมกันมากกว่า 200 แห่ง ในประเทศจีน มีลูกค้ามากกว่า 2,000 รายในเวียดนามและเมียนมาร์ บริษัทเปิดทำการมาไม่ถึง 4 ปี แต่มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีช่องทางการขายที่มั่นคง มีช่องทางการขนส่งที่มั่นคง มีความสัมพันธ์ที่ดี มีชื่อเสียงด้านความซื้อสัตย์ เป็นบริษัทค้าผ้าระหว่างประเทศที่ได้รับความสนใจอย่างมากในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สวัสดิการ
สว้สดิการ :  - วันหยุด-วันลา ตามกฎหมาย - เบี้ยขยัน - เค้กวันเกิด  - สร้างทีมงานไปเที่ยว - ประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ 
ติดต่อ
บริษัท ไฟว์พอยต์ ไทยแลนด์ จำกัด
235 Soi Roetsuksuk, Pracharat Bampen Road
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10320