JobThai
บริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 288/45 หมู่บ้านเนอวานา แอทเวิร์ค เกษตร-นวมินทร์ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ประกอบธุรกิจกัญชงอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และส่งออก มีเป้าหมายเป็นผู้นำธุรกิจด้านกัญชงในเอเชีย ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย
สวัสดิการ
ลากิจ 6 วัน ลาพักร้อน 10 วัน
ติดต่อ
บริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด
เลขที่ 288/45 ถนนประเสริฐมนูกิจ
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: https://herbtreasure.co.th/
วิธีการเดินทาง
ต้องมีรถส่วนตัว