JobThai
บริษัท บางกอกเวลบีอิ้ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าจัดจำหน่ายสินค้าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ตลอดจนสินค้าในงานสาธารณสุข ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบัน บริษัทได้ขยายกิจการมาค้าปลีกบน Platform Online จึงมองหาเพื่อนร่วมทีมที่มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะร่วมงานไปกับเรา เพราะเรามองเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรในองค์กรที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงและยั่งยืน
สวัสดิการ
- โบนัส และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี - วันลาตามกฎหมาย - วันลาพักร้อนประจำปี - ค่าล่วงเวลา (OT) - ประกันสังคม - ค่าฌาปนกิจ บิดา มารดา - สิทธิในการลาอุปสมบท/ลาสมรส - เงินรางวัลอายุงาน - ชุดฟอร์มพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท บางกอกเวลบีอิ้ง จำกัด
3/12 ถนนวุฒากาศ
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วิธีการเดินทาง
BTS วุฒากาศ (ห่าง 300 เมตร) รถเมล์ สาย 43 111