JobThai
บริษัท เป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์และรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า ตลอดจนการรับประกันสินค้าและให้บริการหลังการขาย โดยมีช่างให้บริการซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ทั่วไป
สวัสดิการ
เงินโบนัสตามผลงาน ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พัก วันลาพักร้อนตามอายุงาน
ติดต่อ
บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด
31/8 หมู่ที่ 2 ถนน เทพอนุสรณ์
ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000