JobThai
บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจโฆษณา- ประชาสัมพันธ์ รับจัดทำโปรโมชั่นให้กับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ กำลังขยายงานในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงต้องการรับสมัครบุคลากรประจำสาขาพิษณุโลก เข้าร่วมงานหลายอัตตรา
สวัสดิการ
โบนัส,ที่พักฟรี,ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน,ท่องเที่ยวประจำปี
ติดต่อ
บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
59/10 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ศูนย์การค้าปทุมทอง ประตู2
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000