กลุ่ม บริษัทฯ PTS INTERNATIONAL เริ่มดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร และอาหารทะเล ไปยังตลาดต่างประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และอเมริกาตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา บริษัทฯมีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ต้องการเปิดรับผู้ที่มีความสามารถ มีความรู้ เข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
สวัสดิการ
- กองทุนสวัสดิการพนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย - วันทำงานจันทร์ - ศุกร์ (สำนักงาน) - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วัน - วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 15 วัน - กิจกรรมเที่ยวประจำปี - กิจกรรมกีฬาสีภายใน - กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่สำนักงานใหญ่และโรงงาน - ชุดยูนิฟอร์มบริษัท(ชาย-หญิง) - ประกันอุบัติเหตุ - ค่ารักษาพยาบาล - ตรวจสุขภาพประจำปี - เงินช่วยเหลือณาปนกิจพนักงาน และครอบครัว - เงินรางวัลสำหรับอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป - commission รายไตรมาส - ประเมินปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปี และอื่นๆ อีกมากมาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PTS Group International
เลขที่ 59/365 อาคารพีทีเอสที ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.ptsinternational.com
ใช้งานแผนที่