JobThai
ประกอบธุรกิจห้องเย็นรับฝากสินค้า เก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง
ติดต่อ
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
47/19 หมู่ที่ 2
ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: http://www.jwd-group.com