JobThai
บริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด หรือเรียกว่า PEA Intel เป็นองค์กรที่ได้จัดตั้งขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 โดยการร่วมทุนของบริษัทพันธมิตรที่มีความเชียวชาญในด้านต่างๆ ได้แก่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด บริษัท เน็กซ์แท็ป อินเทลิเจ้นท์ จำกัด และบริษัท ศิลป์อุดมนาวา อีเล็คทริค ซัพพลาย จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจประกอบกิจการจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อัจฉริยะทางด้านระบบไฟฟ้า และเป็นผู้พัฒนาระบบซอฟท์แวร์ วิเคราะห์ข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ทางด้านพลังงานไฟฟ้า โครงข่ายไฟฟ้า เพื่อการนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาธุรกิจทางด้านไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ มั่นคง ตลอดจนสร้างความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความทันสมัยให้เกิดแก่ภาคครัวเรือน สังคม และอุตสาหกรรม อย่างยั่งยืน PEA Intel ได้รับอนุญาตจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ใช้ตราอักษร PEA เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นทางการภายใต้กรอบข้อตกลงร่วมกัน และภายใต้วัตถุประสงค์ขององค์กร พร้อมทั้งได้ลงนามอนุญาตให้บริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด สามารถจำหน่ายชุดผลิตภัณฑ์ PEA IHAPM ได้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - วันหยุดตามประเพณี - วันลาพักร้อน - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัท)
zero position th
ติดต่อ
บริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด
445 ถนนบอนด์สตรีท
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120