JobThai
ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้าน Information Technology Solutions โดยมุ่งเน้นการให้บริการติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ผู้ก่อตั้งได้ริเริ่มทำธุรกิจนี้ เนื่องจากเล็งเห็นว่าซอฟต์แวร์ได้ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจเป็นอย่างมาก จากประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินมากว่า 15 ปี ซึ่งได้ผ่านการติดตั้งและการใช้งานซอฟต์แวร์มาหลากหลายยี่ห้อ รวมถึง Odoo ด้วย ได้พบว่า Odoo เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถแก้ปัญหา (Pain Points) ในกิจการได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นปัญหาการมีซอฟต์แวร์หลายระบบที่ไม่เชื่อมต่อกัน ปัญหาการควบคุมต้นทุนที่ไม่มีประสิทธิผล หรือการไม่มีระบบการส่งเสริมการขายที่ดี เป็นต้น บริษัทฯได้ทำการศึกษาและพัฒนา Odoo ให้มีฟังก์ชั่นและกระบวนการทำงานที่เรียบง่าย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจ อีกทั้งยังมี Product & Service Packages ที่เหมาะสมตามขนาดของกิจการและความต้องการของธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบและการพัฒนาระบบ เพื่อให้สามารถทำการติดตั้ง Odoo ERP Software ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
สวัสดิการ
-โบนัส ตามผลงานและผลประกอบการ -สวัสดิการเงินสมทบประกันสังคม -สวัสดิการค่าเดินทางตามเกณฑ์ระยะทาง -ชั่วโมงการทำงานแบบยืดหยุ่น ไม่ต้องเข้า-ออกตามเวลาทำงาน -สามารถทำงานที่บ้านได้ ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด -มีสวัสดิการอบรมความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Odoo ERP -มีสวัสดิการท่องเที่ยวประจำปี(Outing) ในประเทศ/ต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ -มีวันหยุดและวันลาตามที่กฏหมายกำหนด -เสื้อฟอร์ม (เมื่อผ่านทดลองงาน) -ประกันสุขภาพ -ค่าอาหาร
zero position th
ติดต่อ
Basic Solution Co., Ltd.
20/95 ซ.จรัญสนิทวงศ์4 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10140
เว็บไซต์: https://www.basic-solution.com/
วิธีการเดินทาง
- ถ้าขับรถมา เข้าซอยจรัญสนิทวงค์ 4 ตรงมาเจอวัดให้เลี้ยวขวา ข้ามคลองเล็กๆ เข้าไปจอดรถที่ลานจอดด้านซ้าย บริษัทอยู่ที่ตึกสีเทา ชั้น 3 - ถ้าเดินทางด้วยรถสาธารณะ บริษัทจะอยู่หลังไปรษณีย์ (ท่าพระ)