JobThai
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)เป็นศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต, ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อสัญชาติไทย ดำเนินกิจการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 และเปิดให้บริการสาขาแรกบนถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2537 ปัจจุบันกิจการในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) ภายใต้กลุ่มทีซีซี
สวัสดิการ
1.โบนัสประจำปี / ปรับเงินเดือนประจำปี 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม 4.ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน 5.ประกันสังคม ุ6.ลาพักร้อนประจำปี 7.วันหยุดตามประเพณีปีละ 17 วัน 8.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 9.ส่วนลดในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน 10.เครื่องแบบพนักงานฟรี 11.งานเลี้ยงสาระสังสรรค์ประจำปี 12.ตรวจสุขภาพประจำปี
97 ตำแหน่ง
ดูตำแหน่งงานทั้งหมด
ติดต่อ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
88/9 ซอยสมานฉันท์-บาร์โบส
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110